Arkitema & Sweco ritar Sahlgrenskas nya Life Science Park

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg kommer expanderas med två stycken nya byggnader på totalt 90000 kvm till Göteborg Life Science Park. Målet är att koppla samman sjukhuset och universitetet till en mötesplats för vetenskap och hälsa.

Det är arkitektbyråerna Arkitema och Sweco som fått uppdraget att utforma den hittills största utbyggnaden av Sahlgrenska Universitetssjukhuset någonsin. En trevånings-passage över trafikerade Per Dubbsgatan kopplar samman byggnaderna och skapar en naturlig mötesplats för forskning, undervisning och sjukvård.

lifesciencepark4

Passagen kommer att fungera som en mötesplats för olika medicinska discipliner, med en gemensam matsal, caféer, bibliotek, mötes- och undervisningslokaler.

– Vinnarförslaget har arkitektoniska kvaliteter och ger en tydlig och igenkännbar identitet för ett världsledande center för medicinsk forskning, vård och utbildning, säger Arve Nyhus, ordförande i projektjuryn.

lifesciencepark2

Göteborg Life Science Park blir en viktig knutpunkt för området, eftersom det kommer att kopplas samman med Medicinareberget i norr och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i syd. Det blir en plats för forskare, studenter, läkare och invånare i staden.

– Vi är naturligtvis glada och stolta över att ha vunnit denna uppgift tillsammans med Sweco. Vi har arbetat målmedvetet för att skapa estetiska och funktionella ramar för de människor som ska arbeta, studera och forska i byggnaderna. Genom att ge dem de rätta lösningarna skapar vi möjligheter till utveckling och kunskapsutbyte på en ännu högre nivå än tidigare , säger Wilhelm Berner-Nielsen, Senior partner på Arkitema.

lifesciencepark1

De två nya byggnaderna kommer vara 11 respektive 21 våningar höga och innehålla naturliga miljöer där man kan utveckla sin kunskap inom olika medicinska områden. En ny akutmottagning och operationsavdelning byggs på de nedre våningsplanen och ansluts sedan vertikalt till en helikopterplatta på taket.

Sahlgrenska Life Science Park

Fler berättelser
Böjt stadslandskap döljer sig under det här soffbordet

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.