Aula Medica – Karolinska Institutets aula av Wingårdhs

Aula Medica är ett av Wingårdhs senaste projekt där man på uppdrag av Akademiska Hus har ritat en ny aula för Karolinska Institutet. Byggnaden ligger precis intill Medicinska föreningen i Solna och har en lutande fasad i samma stil som den på Victoria Tower i Kista.

2013-11-29 - AULA MEDICA - FOTO_TORD-RIKARD_SôDERSTRôM_MGL5131_cut
Bild: Tord-Rikard Söderström

Utöver en stor aula, innehåller byggnaden kafé, reception, garderob, kontor, Faculty Club och en restaurang på plan 1.

2013-08-22_KS_AULA_foto_Tord-Rikard_Sîderstrîm_MGL5308 Aula Medica
Bild: Tord-Rikard Söderström

Beskrivning från arkitekten: Med tiden kommer Råsunda, Karolinska och Birkastan att bli sammanhängande stadsdelar utmed Solnavägens långa esplanad. Karolinska sjukhuset och Institutet kommer också att växa ihop, och mitt i navet för denna nya stadsbygd ligger denna aulan.

Lindell_Wingardh_KI Aula Medica
Bild: Patrik Lindell

Ett rundat hörn sträcker sig ut över gatulivet, för att uppmärksamma de på gatan om att detta är en offentlig byggnad. Läget i fonden av Akademiska Stråket gör kopplingen till sjukhuset tydlig, samtidigt som dess entré i fonden av Nobels väg knyter den till Institutet. Förutom denna entré, med ingång mot Stråket har Aula Medica också en entré mot Solnavägen, och på detta sätt binds huset till såväl institutet och sjukhuset som till staden.

Lindell_Wingardh_KI_Aula_03
Bild: Patrik Lindell

Aulan rymmer ungefär tusen personer. Salens solfjäderform skapar närhet och god akustik. Stora fönster fyller den med dagsljus och skapa kontakt med världen utanför. Salen har gett huset sin form, men det ryms också andra rum, framför allt en stor foajé som sträcker sig genom hela byggnadens höjd.

Lindell_KIAula_130829_14_2
Bild: Patrik Lindell

Trappan följer fasadens lutning som sträcker sig allt längre ut. En konstruktion av limträ fungerar som bärande element för fasaden och håller rummet samman. Högst upp i huset finner man bland annat kontor och fakultetsklubben Svarta Räven.

Lindell_Wingardh_KI_Aula_05
Bild: Patrik Lindell

Den krökta fasaden är komplex i sin helhet men relativt enkel i detalj. Den triangulära strukturen gör varje ruta till ett plant element, som i sin tur går att variera för att åstadkomma en optimal kombination av transparens, täthet, och kulör. I arbetet med glasfasaden liksom i foajéns konstnärliga utsmyckning har Ingegerd Råman varit en betydelsefull partner.

Lindell_Wingardh_KI_Aula_04
Bild: Patrik Lindell

Aula Medica adress: Nobels väg 6, Solna
Arkitekt: Wingårdhs genom Gert Wingårdh och Jonas Edblad
Byggherre: Akademiska Hus AB åt Karolinska Institutet
Entreprenör:
GE: NCC Construction Sverige AB
Fasad: Fenestra-Wieden s.r.o.
Visualisering: Robert Hendberg och Fredrik Gullberg

Lindell_KIAula_130731_15_prv
Bild: Patrik Lindell

Inredningsarkitekter:
Publika ytor: Wingårdhs genom Gert Wingårdh, Helena Toresson och Sara Helder
Övriga ytor: Creo Arkitektkontor
Konstnärlig utsmyckning: Ingegerd Råman
Area: 13700 kvm
Byggnadskostnad: 500 miljoner kronor
Byggår: 2010 – 2013
Fotografi: Patrik Lindell, Tord-Rikard Söderström och Ola Fogelström

Lindell_Wingardh_KI_Aula_18
Bild: Patrik Lindell
2013-08-27_KS_AULA_foto_Tord-Rikard_Sîderstrîm_MGL5881-(2)
Bild: Tord-Rikard Söderström
Lindell_Wingardh_KI_Aula_21
Bild: Patrik Lindell
2013-08-22_KS_AULA_foto_Tord-Rikard_Sîderstrîm_MGL5081
Bild: Tord-Rikard Söderström
2013-11-29_AULA_MEDICA_FOTO_TORD-RIKARD_SôDERSTRôM_MGL5300
Bild: Tord-Rikard Söderström
Lindell_Wingardh_KI_Aula_10
Bild: Patrik Lindell
aula_medica_08
Bild: Ola Fogelström
Lindell_Wingardh_KI_Aula_13
Bild: Patrik Lindell
2013-08-27_KS_AULA_foto_Tord-Rikard_Sîderstrîm_MGL5795-(2)
Bild: Tord-Rikard Söderström
Lindell_Wingardh_KI_Aula_14
Bild: Patrik Lindell

Ritningar på Aula Medica:

Fler berättelser
Första 3D-utskrivna kuvertväskan från Maison 203

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.