Besöksanläggning vid Vadehavet av Dorte Mandrup Arkitekter

Dorte Mandrup Arkitekter har ritat det vinnande förslaget på utbyggnaden av besöksanläggningen vid Vadehavet, nära Vester Vedsted i Danmark.

Besöksanläggning vid Vadehavet i Danmark

Vadehavet är Danmarks största nationalpark och har blivit utsett till en del av världsnaturarvet av UNESCO. Den 1000 kvadratmeter stora utbyggnaden av besöksanläggningen i södra Jylland förväntas bli färdig någon gång under juli 2016.

Vadehavscentret_DMA_1

Förslaget från Dorte Mandrup Arkitekter är en nytolkning av den lokala byggnadstraditionen, med en lantlig stil som är vanligt förekommande i området. Anläggningen kommer att uppföras med både tak och väggar av halm. Verket betonar områdets taktila kvalitéer genom att använda sig av lokala material och hantverkstekniker.

Vadehavscentret_DMA_3

Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter
Area: 1000 kvm, varav 600 kvm för utbildningssyfte
Färdigställt: Juli 2016
Landskapsarkitekt: A/S Marianne Levinsen
Ingenjörer: Steensen & Varming, Anders Christensen Aps.
Beställare: Staden Esbjerg

Vadehavscentret_DMA_4

Fler berättelser
Google och Lapka gör modulär mobiltelefon
Lapka gör sensorer för Google’s modulära mobiltelefon

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.