Ceremonirum av Svendborg är tillägnad viktiga livshändelser

Ceremonirum är ett konceptuellt projekt skapat av Svendborg Architects, det är en plats som tillägnats viktiga händelser i livet.

Ceremonirum

Beskrivning från arkitekten: Konceptprojektet Ceremonirum formar ett rum omkring livshändelser. Det fungerar som en plats där människor kan fira viktiga händelser i livets alla skeenden och utformningen är sprunget ur särskilda övertygelser omkring ceremoniella platser.
Utan att peka mot en speciell riktning, snarare genom att vara riktningslöst, omsluter rummet de människor som använder det. Rummet är till en början utformat med möjlig tillgång från alla håll. Ingångar och utgångar finns således överallt och inga dörrar existerar. För att inte avbryta rummets kontakt med omgivningarna är alla sekundära funktioner placerade under byggnaden.

sa_cer_2

Planen visar en ”icke-byggnad”. För att framkalla ett skallöst uttryck har man gjort konceptskissen av sju staplade ringar med varierande höjd. Utifrån plats och behov kan byggnaden således uppföras i olika höjder och omfång.

sa_cer_3

Desto högre upp i byggnaden man rör blicken desto mer transparent framstår glasstrukturen. Tillslut blir den ett med sina omgivningar. Universella element såsom ljus och vatten har ingått som formgivande parametrar. De rumskapande glasväggarna är utformade som ”gälar”, som möjliggör individuell ventilering och alternerande belysning, beroende på årstider och användning.

sa_cer_4

Väggarna är fönster – och omvänt. Omgivningarna återges som sammansatta fragment i det inre rummet, medan horisonten och omgivningarna projiceras in i rummet via den stora roterande spegeln till för himmelsljus som samtidigt fungerar som skydd mot nederbörd.
Vid särskilt varma dagar inhöljs strukturen i dimma, så att Ceremonirummet nästan upphör med att synas, samtidigt som det kyls ned. Såsom fallande regn från varierande höjder kan det riktningslösa rummet indelas med tillfälliga vattenridåer som temporärt kan förändra rummets plan eller orientering.

sa_cer_5

Fler berättelser
MVRDV ritar skålformad utställningsbyggnad för konst

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.