Digital plånbok förändrar privata transaktioner

Digital Wallet är en digital plånbok skapad av industridesignern Fredrik Palmblad från Göteborg. Det är ett faktum att digitala pengar tar över allt mer och att våra plastkort ersätts av program i de smarta mobiltelefonerna. Detta kommer förmodligen att innebära förändringar i vårt beteende och relationen till den privata ekonomin. Kontanterna är också på väg att fasas ut på grund av säkerhetsrisken.

Digital Wallet är en digital plånbok av Fredrik Palmblad

Dagens digitala pengar existerar endast i det externa bankkonton. Syftet med ett bankkonto är att lagra kapital för att sedan via identifiering med ett plastkort eller en smart mobiltelefon, kunna godkänna transaktioner från kontot. Mobiltelefoner eller plastkort innehåller i sig inga pengar. Vid otillräcklig uppkoppling blir detta ett problem.

digital wallet 02

Digital Wallet är ett koncept för att ta vara på kontanternas fördelar genom en enhet som själv lagrar pengar, precis som ett usb-minne lagrar information. Kontanter är fortfarande det smidigaste alternativet för snabba transaktioner på gatan. Ingen identifiering eller uppkoppling krävs eftersom det sker en fysisk byteshandel: värdepapper mot vara. Därför har Fredrik Palmblad skapat en koncept-enhet med fokus på snabba och små transaktioner. Pengar ut men även pengar in i samma enhet.

Digital Plånbok lagrar pengar som ett Usb minne.

Överföringen sker fysiskt genom att Digital Wallet kan kopplas ihop med varandra. Totalsumman visas som standard på skärmen. För att ange överföringsbelopp förs tummen motsols på vita ytterkanten för att bläddra ner till önskat värde. När enheterna är sammankopplade lyser de upp för att indikera att en överföring är redo, användaren bekräftar genom att trycka på skärmen. Önskat belopp kan anges innan sammankoppling och behöver därför inte visa upp totalsumma. Digital Wallet kan även sammankopplas för att dela på en nota bland vänner. Med en standard usb-port kan enheten fyllas på med kapital från konto direkt från dator samt även där ställas om till annan valuta med nuvarande växlingskurs.

digital wallet 04

Digital Wallet är opersonlig precis som kontanter och kan därför delas med alla.

digital wallet en digital plånbok

Fler berättelser
Kevin Cooley har utforskat ljuset i en serie av foton

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.