Filmteori används som kommunikationsmetod inom arkitektur

Det dansk-svenska arkitektkontoret Within Walls publicerar nya kommunikationsmetoder inom arkitektur på 3rd Global Conference of Time, Space & the Body i Oxford.

filmteori inom arkitektur

Within Walls har utforskat filmmediet som kommunikationsmetod inom arkitekturen. Filmmediet har visats vara användbart i arkitektens egen designprocess och fungerar som ett komplement till de klassiska kommunikationsredskapen: Illustrationer, renderingar samt plan-, sektion- och fasadritningar.

Monument of Anxiety

Metoderna utgörs av filmiska parametrar som bygger upp en arkitektonisk dramaturgi. Den innefattar teorier gällande rekvisita, storyboard, akustisk storytelling, rytm, klippning, sekvenser, scener och kameravinklar omgjorda till att passa i en arkitektonisk kontext.

Det film och arkitektur har gemensamt är att rumsliga atmosfärer påverkar oss känslomässigt. I den fullständiga teorin presenteras metoder som kompletterar dagens synsätt på arkitektur gällande kvadratmeter, pris och fotogeniska fasader.

withinwallsport1

Vi är alla experter i att läsa filmmediet, detta bör vi utnyttja när vi talar om byggnader och rum. Vi har i flera år arbetat med att kommunicera arkitektur genom film – bland annat med vår vinnarfilm Yndlingsbolig från Bo Taet- tävlingen 2010. Det finns dock en stor outnyttjad potential i att implementera filmteorierna tidigt i en arkitektonisk process. Här kan vi till exempel se storyboard, klippning och dramaturgi som en integrerad del av designprocessen istället för att begränsa dessa till att vara endast kommunikationsredskap.

Metoderna presenteras även i Realdanias kampanj ”Klimaspring” den 27e augusti på Rønnegade 1 i Köpenhamn.

Fler berättelser
Japanskt whiskymärke formar isbitar med fräsmaskin

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.