Flavours Orchard: Energiplus-villor av Vincent Callebaut

Vincent Callebaut Architecture har utvecklat Flavours Orchard, 35 energiplus villor i sydvästra Kina, som ingår i ett samhälle med ett smart elnät. I Kina står byggnadssektorn för 40% av den totala energiförbrukningen, vilket är betydligt mer än transportsektorns respektive industrins energikonsumption på 30% vardera.

mobius3 - energiplus-villa
Möbiüs-villan med infinityform och gångbart tak
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Syftet med Flavours Orchard är att med smarta byggnader, kunna minska kostnaderna och öka funktionaliteten. Detta genom ett intelligent energinätverk som distribuerar och delar upp all överflödig energi där behoven är som störst.

mobius2
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Utöver användadet av bränsleceller, så drivs de elfordon som ska komma att köras av eventuellt el-överskott producerat av solceller på taken. Privata garage inklusive servicerum ligger gömda under markytan för att hålla det övre trädgårdsliknande området orört och endast tillåta fotgängare, cyklister samt eldrivna förarlösa bilar.

mobius1
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Tanken är också att driva ett organiskt jordbruk inne i stadskärnan och samtidigt bevara det inhemska ekosystemet av träd, häckar, floder och fauna.

mobius7 - energiplus-villa
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Framtida familjer kommer alltså att kunna bo och leva på ett bekvämt sätt i dessa energiplus-villor som producerar mer förnyelsebar energi under loppet av ett år än vad externa källor förbrukar.

mobius8
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Detta uppnås bland annat genom tung isolering och när solljus tränger igenom de stora fönstren i nord och sydläge. Byggnaderna är då uppvärmda och klara mot kvällen, vilket betyder att mindre energi går åt till uppvärmning under natten.

mountain5
Mountain-villan
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Allt regnvatten tas upp och distribueras till bioreaktorer i fasaderna eller till det miljövänliga jordbruket i stadskärnan. Bio-reaktorerna består utav paneler fyllda med algae för en anaerob nedbrytningsprocess där metan frigörs och kan användas till att producera energi.

mountain1
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Det finns tre stycken villavarianter: Mobiüs, Mountain och Shell. Mobiüs-villan har en speciell form som rör sig i en oändlig åtta, på vilken fotgängare kan promenera. Mountain-villan öppnas upp 180 grader som en stor kinesisk fläkt med ena sidan i glas och andra av trä.

mountain4
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Shell-villan står på ett fundament av sex stålstänger med en vindturbin längst upp på toppen. Även denna byggnad är helt inglasad.

vcshell1
Shell-villan
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Namn: Flavours Orchard
Typ: Rådgivning beträffande arkitektur och ingenjörsvetenskap
Klient: Privat utvecklare, Kunming
Program: Konstruktion av 45 energiplus villor

shell5
Bild © Vincent Callebaut Architecture

Platser: Sjön Dianchi, Kunming, provinsen Yunnan, sydvästra Kina
Area: 90.000 m²
År: 2014
Team: Jiaoyang Huang, Benoit Patterlini, Maguy Delrieu, Olivier Sylvain, Vincent Callebaut

shell4
Bild © Vincent Callebaut Architecture
shell2
Bild © Vincent Callebaut Architecture
mobius11
Bild © Vincent Callebaut Architecture
Fler berättelser
Lidköpings Stadsbibliotek av pS Arkitektur

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.