Under onsdagen den 5 november arrangerade tidskriften Form ett fullsatt seminarium i Stockholm, där Utbildningsminister Gustav Fridolin fick hård kritik för regeringens skolmiljömiljard.

I seminariet som handlade om skolmiljön fick Gustav Fridolin kritik från både Arbetsmiljöverket och Sveriges arkitekter om regeringens skolmiljösatsning från 2015 till 2018.

– En miljard är inte jättemycket pengar, sa Tobias Olsson som är förbundsdirektör hos Sveriges Arkitekter.

Adam Jansson som är projektledare för den stora skolinspektionen åt Arbetsmiljöverket, menade att det är vanligt att pedagogerna inte får delta i byggprocessen av nya skolor. Detta gäller speciellt vid byggandet av kommunala skolor.

Skolarkitekturen i Sverige jämfördes bland annat med Finland och Danmark. Tobias Olsson ansåg att svenska kommuner och privata skolaktörer bör ta lärdom från grannländerna, när det gäller utformandet av skolmiljön.

I sitt tal menade Gustav Fridolin på att problemen med skolmiljön omfattar fler saker än bara buller och ventilation, som är de två vanligaste faktorerna. Fridolin citerade Ellen Key när han tog upp höga portar som ett exempel på hur skolor byggdes ”med utgångspunkten att man skulle veta som barn att man var liten och att kunskapen var stor”. Ministern erkände också att lokalerna inte är lämpade för den undervisning som drivs i dagens skolor.

Avslutningsvis fick Gustav Fridolin frågan om vad han kommer att ta med sig från seminariet?

– Jag tar med mig hur enormt viktigt det är att den här typen av satsningar blir inspirerande för andra. När vi nu går in med statliga medel, måste vi se till att det görs på ett sätt som inspirerar också dem som inte får direkt möjlighet att ta del av de statliga medlen, därför att vi, för maximal effekt, väljer att fokusera på ett av skolområdena.

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.