Svenska arkitekterna Schlyter / Gezelius Arkitektkontor AB har ritat ett miljövänligt trähus vid kusten söder om Stockholm. Huset som kallas för “low impact no waste” är byggt på en inre stomme av gran, med en fasad av lärkträ.

Fasad av Lärkträ

© Luc Pages

Camilla Schlyter har under de senaste 25 åren arbetat och studerat hur användandet av datorer och mjukvara har påverkat arkitekturen och det fysiska landskapet. Till en början var hon förtjust över möjligheterna. Även om det än idag fortfarande stämmer, så finns det en mängd oroande implikationer.

lowimpnowassg1

© Luc Pages

I dagens interiörer slösas det med utrymmet, man använder sig av material som inte är förnybara och uppvisar en respektlöshet gentemot naturen. Det menar hon är hopkopplat med användandet av digitala verktyg.

lowimpnowassg2 - lärkträ

© Luc Pages

Projektet “low impact no waste” har försökt ta hänsyn till just detta. För att minimera miljöpåverkan har man använt sig av en lokal entreprenör och ett lokalt snickeri. Huset har utformats speciellt för att undvika användandet av onödigt material och består utav en blandning av närproducerat virke.

lowimpnowassg3

© Luc Pages

Arkitekt: Schlyter / Gezelius Arkitektkontor AB, (Camilla Schlyter)
Client:  Privat
Byggt: Våren 2010, sydväst om Stockholm, nära havet.
Entreprenör: Allerskog & Krantz AB, (Åke Krantz & Kenneth Kling)

lowimpnowassg4

© Luc Pages

Ingenjör: Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB, (Olle Norrman)
Snickeri: Dahlqvist Snickeri AB
Area: 60 kvm
Fotograf: Luc Pages

lowimpnowassg5

© Luc Pages

lowimpnowassg6

© Luc Pages

lowimpnowassg7

© Luc Pages

lowimpnowassg8

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.