Denna uppseendeväckande installationen av konstnären Seon Ghi Bahk från Seoul består av flera hängande träkålsbitar, som tillsammans formar fragmenterade pelare.

pelare bestående av fragmenterade träkålsbitar

Ett stort antal träkålsbitar hänger från taket i tunna, osynliga nylontrådar och bildar abstrakta pelare. Syftet med installationen är att utforska relationen mellan naturen och människan.

fragpelare1

Träkål är ett naturligt material som uppkommer vid förbränning av trä och det bildar sedan arkitektoniska element, som vi människor använder oss av för att få tak över huvudet.

fragpelare6

Bahk anser att man i den västerländska kulturen till stor del ignorerar naturen och endast ser den som ett redskap för etablera den mänskliga civilisationen. Installationen ska därmed visa hur viktig naturen är för människan och hur omöjligt det skulle vara att klara sig utan den.

fragmenterade pelare av träkål

Installationen heter ”Fiction of the Fabricated Image” och visas på Zadok Gallery i Miami, till och med den 25 augusti.

pelare av träkål

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.