Kafé Magasinet Göteborg är ett nytt ölkafé ritat av Robach Arkitektur i en tidigare auktionsbyggnad som ligger centralt i staden.

Kafé Magasinet Göteborg

Bild: Henrik Lindén

Beskrivning från arkitekten: År 2013 förvärvade krogkoncernen Avenyfamiljen två byggnader på Tredje Långgatan i Göteborg. Idén var att förändra användningen från auktionsverksamhet till tre olika restauranger, utställningslokaler och ett eget koncernkontor. Dessutom en vinbar, ett ölkafé, en ”food truck”, ca 200 kvm odling på taket, samt ett ekologiskt bageri. Detta gör ombyggnaden till det mest varierade publikt kommersiella projektet i Göteborg efter Femmanhuset.

kafemagasinet3

Bild: Henrik Lindén

Kafé Magasinet Göteborg ligger i den gamla auktionsbyggnaden. Den äldre byggnaden är välkänd och av stort kulturhistoriskt värde. Den är ritad av Carl Fahlström, senare Göteborgs stadsarkitekt, i en genomarbetad tegelarkitektur. Stilen är klassicistisk med medeltida inslag och organisationen är symmetrisk. Moderna konstruktionsdetaljer som gjutjärnsbalkar och -pelare är exponerade. Byggnaden, som stod färdig år 1892, anses vara världens äldsta som uppförts specifikt för auktionsverksamhet.

kafemagasinet4

Bild: Henrik Lindén

Lokalen har sedan 1800-talet använts som lager. Dess två entréer nås från två gårdar, som nu gjorts tillgängliga för allmänheten, och knutits ihop till ett nytt gaturum med serveringar. Till markbeläggning har använts ny och återanvänd gatsten, och nya kopparpartier ger tillträde till verksamheterna.

kafemagasinet5

Bild: Henrik Lindén

Kafé Magasinet Göteborg är ett ölkafé, med enklare smörgåsar och pizza på menyn. Det är öppet från tidig morgon till kväll. Inredningskonceptet byggde på att behålla lokalen i sin ursprungsform, tillvarata rummets själ och enkla, avskalade karaktär. Existerande betonggolv, väggar och ytskikt har behållits med minimal behandling. Spår av ett borttaget bjälklag och gamla elinstallationer har lämnats i väggarnas ytskikt. Existerande gjutjärnspelare har brandskyddsmålats i svart. Gamla träportar har kompletterats med nya i koppar och glas.

kafemagasinet6

Bild: Henrik Lindén

Obehandlad plywood, mdf och svart stål är återkommande material i inredningen, materialval som går i linje med lokalens råa och informella känsla. En platsbyggd väggfast sittbänk med integrerad förvaring, följer hela lokalens långsida. Bar, backbar, hyllor och sittbänk består av obehandlad plywood och infärgad mdf. Här kommer gästernas användning lämna spår.

Kafé Magasinet av Robach Arkitektur

Bild: Henrik Lindén

Projektnamn: Kafé Magasinet Göteborg
Arkitekt: Robach Arkitektur
Plats: Tredje Långgatan 7-9 i Göteborg
Ansvarig arkitekt: Axel Robach
Arkitekt MAA, inredning: Isabella Eriksson, grundare av Main Office
Färdigställt: November 2014
Byggnadsentreprenör: BRA bygg
Area: 120 kvm
Fotograf: Henrik Lindén

kafemagasinet8

Bild: Henrik Lindén

Ritningar:

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.