Petra Gipp Arkitektur - Katedralen
Bild: Björn Sandlund

Katedralen av Petra Gipp Arkitektur

Petra Gipp Arkitektur har ritat Katedralen, en uppfinnarverkstad för audiovisuell design. Det är en byggnad som verkar i gränslandet mellan två olika sorters landskap, både som form och idé.

the cathedral_1
Bild: Björn Sandlund

Katedralen är placerad på gränsen mellan teknologi och orörd vassmark i Mjärdevi Science Park. Ett område som utgörs av både bebyggelse och ytor mellan infrastrukturen och bebyggelsen, med betes- och vassmark.

Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman

Placeringen och utformningen av byggnaden är en konsekvens av omgivningen. Det är en volymen som smälter in med den befintliga bebyggelsen, men som samtidigt öppnar sig mot det omgivande landskapet i både plan och sektion.

Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman

Den har en fasad i grov asfaltspapp och en interiör som kombinerar betong och granplywood. Resultatet ger sig uttryck i volymens interiör, det vill säga Katedralen. Det skulpturala förtydligar platsen och programmet och skapar fokus kring verksamheten. Byggnadens material låter sig förändras och omformas under processen och verksamhetens utveckling, samt åldras. Detta förhöjer därmed upplevelsen av interiören och exteriören över tid.

Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman

Syftet med byggnaden är att fungera som en mötesplats för människor från världen, för utvecklingen av audiovisuell design. Det anordnas konst- och kulturevenemang, utställningar, happenings och andra möten, som gör det möjligt för besökare att ta del av dagens design och teknik.

Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman

Arkitekt: Petra Gipp Arkitektur
Projektgrupp: Petra Gipp, Maria Videgård, Malin Heyman, Solmaz Beik, Jasmien Wouters
År: 2012-2014
Plats: Mjärdevi Science Park, Linköping, Sweden
Fotografi: Björn Sandlund, Åke E:son Lindman

Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman
Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman
Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman
Katedralen, Gipp Arkitektur
Bild: Åke E:son Lindman

the cathedral_12

Ritningar:

Fler berättelser
Skulpturer av Laura Ellen Bacon påminner om nästen

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.