Bild: Johan Fowelin

Kjellander + Sjöberg ritar socialt bostadsområde i Botkyrka

Arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg har utformat Kvarteret Sjöterrassen som ett komplement till en stadsdel i Botkyrka.

Kjellander + Sjöberg - Kvarteret Sjöterrassen
Bild: Johan Fowelin

De nyproducerade bostadsrätterna är ett tillskott till de höga befintliga hyresrätterna som uppfördes i området under 70-talet. Kvarteret Sjöterrassen består av varierande bostadstyper i olika storlekar, som tillsammans bildar ett levande område mellan centrum och Fittja Äng ner mot vattnet. Området har stora sociala möjligheter och präglas av en karaktärsfull arkitektur med gröna egenskaper.

Sjoterrassen_03_h1033
Bild: Johan Fowelin

Projektets ambition har varit att skapa ett prisvärt boendealternativ som ger människor möjlighet till boendekarriär i området. Detta lyckades arkitekterna bra med eftersom bostäderna sålde slut på väldigt kort tid.

Sjoterrassen_04_h1033
Bild: Johan Fowelin

Kvarteret Sjöterrassens greppbara storlek är en förutsättning för nya stadskvalitéer. Området har nämligen planerats efter fotgängare, där mindre torg kopplar ihop bostäderna med centrum. Torgen är utformade för möten och lek, med parkbänkar och potentiella uteserveringar. Närheten till Fittja Äng ger också utomordentliga rekreationsmöjligheter. Kvarterets offentliga utrymmen utstrålar trygghet eftersom bostäderna ligger nära inpå, med fönster mot gatan.

Sjoterrassen_05_h1033
Bild: Johan Fowelin

Det finns även utrymme för uteplatser och privata trädgårdar för att öka livskvaliteten. Dessa har avgränsats på ett tydligt sätt, med låga murar, häckar och plank. Kvarteret Sjöterrassen är ytterligare ett steg mot social hållbarhet i Botkyrka.

Sjoterrassen_07_h1033
Bild: Johan Fowelin

Arkitekt: Kjellander + Sjöberg
Beställare: Hemgården och Botkyrka kommun
Plats: Fittja Äng, Botkyrka
Status: Färdigställt

Sjoterrassen_08_h1033
Bild: Johan Fowelin

Fotografi: Johan Fowelin
År: 2013
Omfattning: 6000 kvm med 62 bostäder
Ansvarig arkitekt: Stefan Sjöberg
Team: Ola Kjellander, Sylvia Neiglick, Axel Freij, Lena Viterstedt, Andreas Lebisch

Sjoterrassen_09_h1200
Bild: Johan Fowelin

Ritningar:

Fler berättelser
korbo korgar i mässing och koppar
Korbo introducerar korgar i koppar och mässing

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.