Obsidian är ett kontorsprojekt som tagits fram av designstudion TheSHD. I projektet har man använt ett vulkaniskt glas, framtaget efter en magmatisk bergart som heter Obsidian.

Vulkaniskt glas i kontorsprojektet Obsidian

Vanligtvis är ren Obsidian mörk i sitt utseende, men kan variera i färg beroende på orenheter i materialet. Den vanligaste färgnyansen brukar variera mellan mellan mörkbrunt och svart. Bergarten Obsidian är den mest fascinerande formen av vulkaniskt glas och bildas av lava som stelnat hastigt innan den hunnit bilda en kristallin struktur. Stenarten får därmed en amorf struktur.

Under stenåldern användes Obsidian bland annat vid tillverkning av vapen och verktyg, då det är ett skört material som lätt spricker och bildar vassa brottytor.

obsidian kontorsprojekt med vulkansikt glas

Kontoret har delats in i arbetsplatser och mötesrum, där de enskilda arbetsplatserna sitter monterade på väggen och ger intrycket av att sväva ovanför marken. Det finns också gemensamma arbetsplatser och mötesrum som gjorda för samverkande arbete. Dessa rum har lågt i tak och är avskilda från resten av kontoret.

obsidian3

Taket i kontoret är vågformat för att skapa en trivsam kontrast mellan de fyrkantiga lådorna. Golven i mötesrummen är gjorda av vitt linoleum, medan golven i resten av kontoret består av putsad betong. Väggarna är gjorda av vulkaniskt glas för att skapa en mörk nyans som bryter mot det vita.

obsidian4

Även korridorerna är täckta med mörkt vulkaniskt glas för att framhäva de vita arbetsmiljöerna i de gemensamma arbetsplatserna och mötesrummen. En fördel med detta är att medarbetare spenderar mer tid vid sina ljusa arbetsplatser än i de mörka korridorerna.

obsidian5

Bilden nedanför visar ett exempel på hur en enskild arbetsplats för två personer ser ut på kontoret. Den svartvita lådan som hänger på väggen är också ett avskiljt skrivbord.

obsidian6

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.