Landing Seagulls av Marcel Meili & Markus Peter Architekten

Schweiziska arkitektfirman Marcel Meili, Markus Peter Architekten tog fram förslaget ”Landing Seagulls” till Nobel Center’s nya huvudkontor på Blasieholmen i Stockholm.

Landing Seagulls - Nobelprice Center Stockholm View from Strandvägen © Nightnurse
Rendering © Nightnurse

Förslaget är utformat som om byggnaden lagts på platsen istället för att växa upp ur marken. Den kan liknas vid tre stycken konformade valv som sträcker sig från interiören ut mot vattnet.

131025 181 Nobelprice Center Stockholm View from Skeppsholmen © Nightnurse
Rendering © Nightnurse

Formen på byggnaden är tänkt att bli en ikon för Nobel Center med de tre skalen som delas på mitten för att släppa in ljus. Skalhalvorna ser då ut som ett par fladdrande vingar från en sjöfågel och eftersom de även stabiliserar varandra ingenjörsmässigt, behövs ytterligare två mindre vingar på sidorna.

Landing Seagulls - Nobelprice Center Stockholm View from Skeppsbron © Nightnurse
Rendering © Nightnurse

Anledningen till varför man valde den tunnliknande formen är för att den representerar avancerad ingenjörskonst, någon man tycker reflekterar Nobel’s hunger efter kunskap. Men också för att den överbryggande takkonstruktionen gjort att man kunnat få in en stor sal, utan ytterligare konstruktioner.

Landing Seagulls - Nobelprice Center Stockholm Nybrokajen Promenade © Nightnurse
Rendering © Nightnurse

Kajen nedanför det mäktiga överhänget är tänkt som en allmän passage att promenera igenom. Man vill att Nobel Center ska växa ur det offentliga rummet och visa att det är en självklar del av stan.

131025 181 Nobelprice Center Stockholm Gardencourtyard © Nightnurse
Rendering © Nightnurse

Plats: Stockholm
Tävling: 2012 – 2013
Klient: Nobelhuset AB
Arkitekter: Marcel Meili, Markus Peter Nathanaël Chollet; Lukas Eschmann, Benjamin Melly

131025 181 Nobelprice Center Stockholm From the Park to the Water © Nightnurse
Rendering © Nightnurse

Ingenjör: Jürg Conzett, Chur
Byggnadsteknologi: Oliver Taverner, Bau- und Umweltchemie AG, Zurich
Landskapsarkitektur: Vogt Landschaftsarchitekten, Zurich
Renderingar: Nightnurse images, Zurich

131025 181 Nobelprice Center Stockholm Auditorium © Nightnurse
Rendering © Nightnurse

Situationsplan:

01 Situationsplan _ Layout

Fler berättelser
force touch patent för datorer
Apple patenterar tangentbord med Force Touch

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.