Den 4 februari, 2016 invigdes ett nytt lekis i Köpenhamn, ritat av Danska arkitektbyrån COBE. Frederiksvej Kindergarten består av 11 småhus med lekfulla utrymmen som är organiserade kring två stycken vinterträdgårdar. Byggnaden är utformad som en säker by med kapacitet att inhysa 182 barn.

Frederiksvej lekis i köpenhamn Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Bild: Rasmus Hjortshøj

Projektet påbörjades under 2011 då COBE tillsammans med Preben Skaarup landscape architects, Søren Jensen engineers och Learning Spaces consultants gick vinnande ur en arkitekturtävling med detta uppseendeväckande förslag.

Frederiksvej Kindergarten_04_credit Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Bild: Rasmus Hjortshøj

– Vi ville skapa en förskola i en klass för sig. En plats som ger bästa möjliga miljön för våra barn att växa upp i, och som främjar deras inlärning och kreativitet. Barn är vår värdefullaste resurs och det är viktigt att de får en bra och säker barndom, säger Dan Stubbergaard, grundare och Creative Director på COBE.

Frederiksvej Kindergarten_07_credit Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Bild: Rasmus Hjortshøj

COBE’s lekis bryter sig loss från den traditionella, storskaliga dagismiljön och formar en liten by för barnen. Detta åstadkommer man genom att dela upp byggnaden i 11 stycken mindre hus som sedan kombineras på olika sätt. Husen är situerade runt två stycken uterum, där barnen kan leka fritt.

Frederiksvej Kindergarten_10_credit Adam Mørk

Bild: Adam Mørk

– Idag finns det en tendens att bygga större och större lekskolor. Men det är viktigt för oss att skapa intimitet och utrymme för barnens små världar i förskolan, där de tillbringar en stor del av sin dag. Mångfald har varit ett nyckelord för designen, och vi har skapat en mängd olika rum som stödjer olika typer av aktiviteter för barn oavsett säsong, fortsätter Dan Stubbergaard.

Frederiksvej Kindergarten_11_credit Adam Mørk

Bild: Adam Mørk

Två stycken atrier i vardera ände av byggnaden, ansluter till de olika våningsplanen och grupprummen. Atriumen fungerar också som centrala samlingsplatser där barnen, anställda och föräldrar kan samlas för informella möten.

Frederiksvej Kindergarten_08_credit Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Bild: Rasmus Hjortshøj

– Vi har arbetat för att skapa ett enkelt uttryck som en karikatyr av hur små barn kan rita ett hus. Taklinjen till exempel, hålls stilren med hjälp av dolda avlopp och detaljerade materialanslutningar, och fönstren är noggrant utformade för att se ramlösa ut – som barn kanske skulle ha ritat dem, säger Dan Stubbergaard.

Frederiksvej Kindergarten_12_credit Adam Mørk

Bild: Adam Mørk

Runtomkring huvudbyggnaden har COBE också ritat sex ytterligare småhus, där man kan förvara leksaker, barnvagnar och verktyg. Detsamma gäller inuti lekis-byggnaden där husliknande former används för att innesluta utrymmen som pentryn, lekrum, vaggor och rum för blöjbyten.

Frederiksvej Kindergarten_13_credit Adam Mørk

Bild: Adam Mørk

Inuti detta lekis utgörs byn av 11 småhus som är förskjutna från varandra. Det finns också förskjutningar i fasaden utifrån som delar upp byggnaden i mindre utomhusområden, samt ser till att dagsljus kommer in. COBE’s lekis har också tre stycken våningsplan med grupprum, vilka har individuell tillgång till utomhusområdet från varje våningsplan.

Frederiksvej Kindergarten_05_credit Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Bild: Rasmus Hjortshøj

Arkitekt: COBE
Plats: Köpenhamn, Danmark
Klient: Frederiksberg kommun
Landskapsarkitekt: Preben Skaarup Landskab
Ingenjör: Søren Jensen
Konsult: Learning Spaces
Area: 1700 kvm
Färdigställt: 2015
Fotografi: Rasmus Hjortshøj och Adam Mørk

Frederiksvej Kindergarten_01_credit Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Bild: Rasmus Hjortshøj

Ritningar:

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.