Bild: Åke E:son Lindman

Naturum Kosterhavet: Besökscenter av White Arkitekter

White Arkitekter har ritat Naturum Kosterhavet, ett besökscenter på ön Sydkoster som är Sveriges västligaste utpost. Byggnadens oregelbundna form är anpassad efter den oregelbundna tomten.

Naturum Kosterhavet, White Arkitekter
Bild: Åke E:son Lindman

Naturums är namnet på ett flertal besökscenter, som tillhandahåller information och står för utställningar vid nationalparker, naturreservat, biosfärområden och världsarv i Sverige. Byggandet av så kallade Naturums är en av de största arkitektoniska satsningar som genomförts av Svenska staten i modern tid.

Naturum Kosterhavet, White Arkitekter
Bild: Åke E:son Lindman

Naturum Kosterhavet är byggd precis intill vattnet, med långsidor bestående av upprepande husgavlar, sex mot havet och fem mot land. Dessa kopplas samman med diagonala takfall som tillsammans bildar ett unikt sicksackmönster.

Naturum Kosterhavet, White 11-2012
Bild: Åke E:son Lindman

Inuti byggnaden hittas utställningslokaler, föreläsningssalar och kontor för all administrativ personal. Utöver det finns det även ett bibliotek, akvarium och ett vattenlaboratorium där besökare får möjligheten att göra sina egna upptäckter.

Naturum Kosterhavet, White Arkitekter
Bild: Åke E:son Lindman

Interiörens väggar och tak är klädda i vit-glaserat granträ, medan golvet består av såpskrubbade furuplankor. Samma furuplankor som finns inuti byggnaden, hittas också utvändigt. Fast här har man istället behandlat plankorna med en traditionell kalktvätt, dvs Falu Rödfärg.

Naturum Kosterhavet, White 11-2012
Bild: Åke E:son Lindman

För att motverka de tuffa klimatförhållandena som kan råda på ön, har man dessutom behandlat fasaden med trätjära. Taket är målat på samma sätt som den yttre fasaden och är byggd av en vatten och eldsäker träpanel.

Naturum Kosterhavet, White Arkitekter
Bild: Åke E:son Lindman

Byggnaden är gjort för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Den har testats och klassificerats till ”Miljöbyggnad” på guldnivå.

Naturum Kosterhavet, White 11-2012
Bild: Åke E:son Lindman

Arkitekt: White arkitekter
Team: Ulla Antonsson, Mattias Lind, Agne Revellé, Magnus Bunner, Magnus Gustavsson, Anders Åkeflo, Mathias Nilsson, Pär Andreasson, Anna Graaf, Karin Sjödin, Andreas Laessker
Plats: Ekenäs, Sydkoster, Strömstad kommun
Klient: Naturvårdsverket, Anders Bergquist och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Anders Tysklind.

Naturum Kosterhavet, White 11-2012
Bild: Åke E:son Lindman

Entreprenör: Byggnadsfirman Mattsson och Nilsson/Erlandsson Bygg
Area: 705 kvm
År: 2012
Fotografi: Åke E:son Lindman

Naturum Kosterhavet, White Arkitekter
Bild: Åke E:son Lindman

Ritningar:

Fler berättelser
Japansk designer lanserar hörlurar i bokträ
Japansk designer utvecklar miljövänliga hörlurar i bokträ

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.