Det är nu lite mer än en månad sedan som Östermalms tillfälliga saluhall öppnade på Östermalmstorg i Stockholm. Den temporära byggnaden som är ritad av arkitektbyrån Tengbom har inte bara ökat försäljningen, utan också dragit till sig ett nytt klientel till området. Ett tydligt bevis på att god arkitektur lönar sig.

ostermalmssaluhall5

Bild: Felix Gerlach

Efter 128-årig drift på hörnet av Humlegårdsgatan och Nybrogatan, är Östermalms saluhall nu i stort behov av en genomgripande upprustning. Tengbom har därför fått i uppdrag av Stockholms stad att rita en temporär byggnad på Östermalmstorg, där handeln är tänkt att fortgå under den två år långa renoveringsperioden.

ostermalmssaluhall2

Bild: Felix Gerlach

Den 1970 kvadratmeter stora byggnaden utnyttjar hela torgets yta för att kunna rymma saluhallens alla handlare och funktioner. Man har lyckats göra förlusten av stadsyta till någonting positivt, genom att tillämpa en omsorgsfull arkitektur med mycket karaktär. Den tillfälliga saluhallen blandar trä och kanalplast för att locka besökare och samtidigt visa respekt mot omgivningen.

ostermalmssaluhall4

Bild: Felix Gerlach

Tengbom har lagt stor vikt i att försöka bevara rörelsestråk och siktlinjer. Man har exempelvis byggt in entréer på samtliga av byggnadens fyra sidor, för att kunna bevara flödet genom torget. Stånden är placerade längst med raka kommunikationsstråk inuti byggnaden, för att förenkla orienteringen.

ostermalmssaluhall3

Bild: Felix Gerlach

”Vi har ritat en byggnad med en stomme av prefabricerade moduler som är snabba att montera och senare demontera när byggnaden tas ur bruk. Det skapar också möjlighet att återanvända hallen på en annan plats, möjligtvis med en annan funktion.”

ostermalmssaluhall9

Bild: Felix Gerlach

Exteriören är klädd med obehandlade furustavar i varierande storlek, glaspartier och en semitransparent kanalplast för att släppa in mycket ljus på dagen och lysa upp omgivningen på kvällen. Man har valt materialen efter de svåra markförhållandena på torget. Trä valdes för sin låga vikt och för att det är förnyelsebart, klimatsmart och ekologiskt.

ostermalmssaluhall6

Bild: Felix Gerlach

Förlängda öppettider har gjort att en yngre målgrupp fått upp ögonen för hallen. Antalet besökare har skjutit i höjden, vilket också gjort att försäljningen har ökat. Dock finns det inga planer på att göra Östermalms tillfälliga saluhall permanent.

ostermalmssaluhall7

Bild: Felix Gerlach

Arkitekt: Tengbom
Klient: Stockholms Stad, Fastighetskontoret
Plats: Östermalms torg, Stockholm
År: 2013-2016
Team: Mark Humphreys, Johan Cederlöf, Karin Löfgren
Fotografi: Felix Gerlach

ostermalmssaluhall8

Bild: Felix Gerlach


Ritningar:

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.