Psykiatrins hus av Tengbom & Indicum

Psykiatrins hus av arkitektfirmorna Tengbom och Indicum är en viktig del av den storsatsning Upplands läns lansting genomfört på psykiatrisk vård, med målet att bli bäst i Europa. Byggnaden nominerades även i World Architecture Festival Award 2013 som avgjordes i början av oktober.

Psykiatrins Hus Uppsala, Tengbom Arkitekter
Foto: Åke E:son Lindman

Den 34000 kvm stora byggnaden ligger centralt i Uppsala på Akademiska sjukhusets område och består av en sammanhängande kropp som innesluter en överglasad innergård.

Psykiatrins Hus Uppsala, Tengbom Arkitekter
Foto: Åke E:son Lindman

Viktiga delar inom psykiatrin som öppenvårdsverksamhet, administration, 96 slutenvårdsplatser samt undervisning och forskning inkluderas. Längs ner hittar man PIVA/akutmottagning, POA och somatisk service.

Psykiatrins Hus Uppsala, Tengbom Arkitekter
Foto: Åke E:son Lindman

Entréplanet är mer öppet för allmänheten med restaurang, bibliotek, café, föreläsnings- samt undervisningslokaler och vänthall, medan de övre planen innehåller all sluten- och öppenvård.

1 PsykiatrinsHus121
Foto: Jason Strong

Nyckelorden som definierar Psykiatrins hus är generalitet (rymmer olika verksamheter), flexibilitet (anpassningsbar med möjlighet till förändring av väggar och ytor) och framtid (modernt, innovativt formspråk).

2 PsykiatrinsHus112
Foto: Jason Strong

Inredningen har gjorts av Indicum tillsammans med representater från Akademiska sjukhuset och psykiatrin. Höga krav på patientsäkerhet och integritet har varit viktiga milstolpar under projektets gång när väntrum, mötesrum, kontor och vårdrum inretts.

3 PsykiatrinsHus110
Foto: Jason Strong

Det har varit en svår balansgång att utforma en godkänd rumslig upplevelse, eftersom vissa patienter är överkänsliga för synintryck, medan andra kan vara helt avtrubbade. Man löste problemet genom en variation av rumsliga upplevelser och en detaljrik inredning, bestående av knappar och mönster.

PsykiatrinsHus200
Foto: Jason Strong

Kontoren i Psykiatrins hus ligger i så kallade kontorslandskap med ljudvolymen som största oro. För att lösa problemet har ljuddämpande skärmar därför monterats runt arbetsplatsen tillsammans med ljudabsorberande lucklösa skåp.

PsykiatrinsHus203
Foto: Jason Strong

Arkitekt: Tengbom
Inredningsarkitekt: Indicum
Fotografi: Exteriör: Åke E:son LindmanInteriör: Jason Strong
Uppdragsgivare: Landstinget i Uppsala
Plats: Uppsala
Leverantör möbler: Input Interiör

PsykiatrinsHus204
Foto: Jason Strong
PsykiatrinsHus206
Foto: Jason Strong
PsykiatrinsHus208
Foto: Jason Strong
PsykiatrinsHus211
Foto: Jason Strong
PsykiatrinsHus213
Foto: Jason Strong
PsykiatrinsHus214
Foto: Jason Strong
PsykiatrinsHus215
Foto: Jason Strong
PsykiatrinsHus219
Foto: Jason Strong
Fler berättelser
3d-utskriven byggnad
3D-utskriven byggnad & bil av SOM kan dela energi trådlöst

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.