Regeringen har beslutat att satsa totalt 28 miljoner kronor mellan 2016 och 2019 – för att främja svensk design. Satsningen är en del av den kommande exportstrategin där man bland annat vill öka exporten av produkter och tjänster inom design, samt stärka den internationella marknadsföringen av Sverige som designland.

Uppdraget har gått till VisitSweden som samarbetar med näringslivet inom design, mode och arkitektur. Tillsammans med branschorganisationer som Svensk Form och andra företrädare, ska VisitSweden försöka skapa ett större intresse för svensk design.

– Design är en stark profilbärare av det svenska varumärket. Vi och våra samarbetspartners är redo att sätta igång arbetet omgående för att öka tillväxten för Sverige, säger Thomas Brühl, vd på Visit Sweden.

En lägesanalys man gjort, visar att Sverige har en möjlighet att stärka sin internationella designposition, för att på så sätt låta besöksnäringen och designföretag växa.

Utdrag från Näringsdepartementets beslut: ”Design är en gemensam nämnare för flera kulturella och kreativa näringar. Design kan vara en fysisk vara eller en integrerad del av en sådan. Det kan även vara en tjänst som levereras till kunder i utlandet. Men det kan även vara en del av en upplevelse som endast kan konsumeras på platsen och därför vara ett skäl för ett besök i upphovslandet. Design är därför ett lämpligt tema för det varumärkesbyggande som förutses i exportstrategin.”

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.