Arkitektfirman Renzo Piano Building Workshop som ritat ”The Shard” i London har designat ett organiskt kontor för Pathé-stiftelsen i Paris.

pathestiftelsen - organiskt kontor i Paris

Samtliga bilder av Michel Denancé

Pathé-stiftelsens uppgift är att bevara det franska filmföretaget Pathé’s historia samt främja filmkonsten. Det nya huvudkontoret är placerat på innergården av ett 1800-tals kvarter i centrala Paris. Tidigare fanns där en gammal teater som gjordes om till en av Paris första biografer.

pathestiftelsen8

Detta var någonting man var tvungen att ta hänsyn till vid utformningen av det nya huvudkontoret för Pathé-stiftelsen. Den har en böjd organisk form som är förankrad i marken med stöd, men ser ut att flyta i mitten av innergården.

pathestiftelsen11

Förutom ett kontor innefattar den nya byggnaden Pathés filmarkiv, en stor filmsal med 70 sittplatser och utrymmen för permanenta och temporära utställningar. Övre delen är innesluten i en glasfasad som tillför naturlig ljus till kontoret.

pathestiftelsen3

Uppförandet av kontoret innebar att man var tvungen att riva två befintliga byggnader på platsen. Formen som kan liknas vid en ”organisk varelse” utnyttjar utrymmet på platsen effektivare samt täcker stiftelsens funktionella behov bättre.

pathestiftelsen6

Designen är framtagen efter platsens begränsningar och krav. Genom att distansera den från grannbyggnaderna har man lyckats förbättra deras tillgång till naturligt ljus och luft. Eftersom det nya kontoret tar upp mindre utrymme än tidigare så har man också kunnat anlägga en trädgård på baksidan.

pathestiftelsen2

Arkitekt: Renzo Piano Building Workshop
Plats: 73 Avenue des Gobelins, 75013 Paris, France
Ansvariga arkitekter: B. Plattner och T.Sahlmann
Partner: G.Bianchi

pathestiftelsen7

Area: 2200 kvm
År: 2014
Fotografi: Michel Denancé
Via: Archdaily

pathestiftelsen10

Kontoret ger snarare intrycket av en kupol för den klassiska byggnaden från gatan sett än någon hypermodern skapelse.

pathestiftelsen1

Ritningar:

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.