spannmålssilo blir krematorium i Malmö

Spannmålssilo konverteras till krematorium av studenter

Arkitekturstudenterna Fredrik Thornström och Karolina Pajnowska från Lunds Universitet har presenterat ett förslag på att konvertera en spannmålssilo till ett krematorium, med ett vertikalt kolumbarium.

Det konceptuella förslaget heter ”The House of the Living, The House of The Dead” och går ut på att bygga om två silobyggnader. Den ena är tänkt att bli bostäder och den andra ska bli ett kolumbarium, med krematorium i anläggningens maskintorn. Projektet genomfördes som en del av masterexamen vid Lunds Universitet.

Spannmålssilo görs om till krematorium av studenter
Spannmålssilo återvinns till krematorium

Återvinning av spannmålssilo

Fredrik Thornström och Karolina Pajnowska bestämde sig för att utveckla projektet kring renoveringen och den adaptiva återanvändningen av två spannmålssilos i Nyhamnen, Malmö. Syftet med projektet är baserat på det faktum att städerna måste bli tätare. Funktioner som förknippats med användandet av stora ytor, kommer inte längre kunna göra lika stort anspråk på stadsbilden, som tidigare.

– Vi tror att idén om urban återvinning är en av de viktigaste bidragande faktorerna till en hållbar byggnadskultur, säger arkitekterna.

Ingången till spannmålssilo med krematorium
Ingången till krematoriet

– Vi anser att vi genomfört vår avsikt att bevara silhuetten och atmosfären i Nyhamn. Genom projektet hoppas vi kunna bevisa att det som är otänkbart idag kan bli morgondagens verklighet, fortsätter Fredrik Thornström och Karolina Pajnowska.

De två silobyggnaderna kopplas samman med en tät park, som påminner om en mindre skog. Parken är symmetrisk och lugn vid entrén till krematoriet, men övergår till att bli vild och okontrollerad i närheten av bostäderna.

kolumbarium inuti ombyggd spannmålssilo
Kolumbarium med eget vattenfall

Samspel mellan bostadshus och krematorium

Det är en funktionell skillnad mellan de båda silotornen, som också följs av en skillnad i materialitet. En målsättning har varit att skapa en industriell känsla till krematoriet och den nuvarande betongbyggnaden. Man har också försökt experimentera med vatten och temperatureffekter.

Den spannmålssilo som är tänkt att byggas om till bostadshus, måste först isoleras. Detta för att kunna tillhandahålla lämpliga klimatförhållanden för sina invånare. På grund av detta, skiljer sig fasaderna därmed en aning utseendemässigt.

Region section, lighter
Snittvy med kolumbariet

– Vi anser inte att det är ett kontroversiellt beslut att placera ett krematorium i omedelbar närhet av ett bostadsområde, säger arkitektduon.

Kolumbariet utgörs av ett kluster med spannmålssilo-cylindrar som innefattar hålrum avsedda för de döda. Dessa översvämmas med naturlig ljus ovanifrån och kan ej nås av besökare till kolumbariet. Urnorna som bevarar rester från våra nära och kära, står på avsatser i hålrummen längst med innerväggarna.

The Last Farewell

För närvarande ockuperas silobyggnaderna av en existerande verksamhet. Men denna verksamhet kan komma att flytta, eftersom Malmö stad planerar en utvidgning av centrum till hamnområdet.

SECTION100-01

Fler berättelser
Bergsstuga av Atelier 8000 ser ut att komma från rymden

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.