Spelbolaget Paf huvudkontor på Åland
Paf nya huvudkontor på Åland

Spelbolaget Paf bygger nytt huvudkontor på Åland med 742 solpaneler

Åländska spelbolaget Paf har slagit på stort och investerat i ett nytt huvudkontor för ökad gemenskap och hållbarhet. Företaget som bland annat sysslar med casino, poker och betting online, vill minska sin miljöpåverkan men samtidigt uppmuntra sina 200 medarbetare till mer samarbete.

Skissarbetet för det nya huvudkontoret påbörjades under 2013 och idag står byggnaden i färdig i Mariehamn. Projektet har genomförts som ett samverkansprojekt mellan arkitekten och passivhus-experten Hans Eek, arkitekten Hans Murman och inredningsarkitekten Bettina Ingves.

Boll dekorerad av Åländska konstnären Jonas Wilén

Energieffektiv med förnyelsebara material

Både fasaden och taket är täckta med solceller för att ta tillvara på Ålands alla soltimmar och på så sätt göra kontoret självförsörjande. Detta för att uppfylla Paf’s strävan om att vara det mest ansvarsfulla spelbolaget. Totalt har man integrerat 742 solpaneler med en totaleffekt på 208 KW. Solcellerna täcker en yta på 1400 kvm och producerar 154 MWh per år. Kontoret har också en svängd yttre fasad för att minska värmeförlusterna.

Byggnadens huvudsakliga byggmaterialet är limträ, eftersom det är starkt, lätt, förnyelsebart och brandsäkert. Det bidrar också till den goda inomhusmiljö som krävs för att skapa en social samlingsplats.

– Husets energisnålhet är unik, solceller har integrerats i fasaden och både bjälklag och stomme är av trä, vilket ger en behaglig atmosfär samtidigt som det fungerar ljuddämpande. Arbetsplatsen är anpassad till Pafs sätt att jobba på – flexibelt och ombyggbart där alla avdelningar har entré mot det unisona torget, säger arkitekterna.

Atrium i mitten på Paf huvudkontor

Interiör utformad för samarbete

Planeringen av interiören har varit minst lika viktig som den energieffektiva exteriören. Man har valt ett koncept som grundar sig i forskning kring människors interaktion med varandra. Trots de stora förändringarna har inredningsarkitekten Bettina Ingves på Signatur B lyckats med att återanvända mycket av den gamla inredningen i det nya konceptet.

– Byggnaden är utformad för att passa de många olika samarbetsformer som finns i en komplex organisation som vår. Arbetsplatserna i kontoret åtskiljs av glasväggar, för att på så sätt öka synligheten. Forskning visar att människor som ser varandra ofta tenderar att samarbeta bättre, säger Anders Sims, kommunikationsdirektör på Paf.

Ett mötesrum, format som en stor boll svävar ovanför det öppna kontorslandskapet. Bollen är dekorerad av åländska konstnären Jonas Wilén med tanken att symbolisera spel och guldkant i vardagen. Detta är viktigt för Paf eftersom man delar ut hela sitt överskott till goda ändamål.

Optimerad planlösning och ljusinsläpp

Byggnaden sträcker sig totalt över tre våningsplan. Bottenvåningen innefattar entrén och arbetsplatser med pausutrymmen och mötesrum. Övervåningarna smalnar av men är fortfarande tillräckligt stora för att det ska gå att sitta och arbeta avskilt eller i grupp.

Interiören definieras av vita färgtoner för att ta vara på ljusinsläppet. Kontoret har ljusa fönstersmygar mot söder med lägre bröstningshöjd, samt högt sittande fönster vid taket för att maximera dagsljusinsläppet utan värmeinstrålningen från söder.

avskärmande solskydd till fönstren på spelbolaget paf kontor

Fakta om spelbolaget Paf & projektet

Spelbolaget Paf grundades 1966 på Åland med syftet att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. Idag bedriver man fler än 200 spel på nätet, bland annat inom kategorierna casino, poker och betting online. Förra året omsatte Paf 110 miljoner euro och genererade en vinst på 22,7 miljoner euro.

Arkitekter: Hans Murman, Hans Eek
Interiör: Bettina Ingves
Plats: Mariehamn, Åland
Pris: 14.5 miljoner euro
Material: Limträ
Energiproduktion: 742 solpaneler med 154 MWh effekt per år

Fler berättelser
Mercedes F 015: Autonom lyxbil med lounge-liknande interiör

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.