K + S ritar hållbart stadskvarter med parkrum i Växjö

Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor har utformat en ny stadsdel i Växjö med byggherren Skanska. Projektet är en del av stadsutvecklingsprojektet Bäckaslöv som nu kommer börja byggas bredvid järnvägen mellan Växjö centrum och Norra Bergundasjön.

Kv Skärvet: Stadskvarter med parkrum i Växjö

Kv Skärvet kommer att bli utvecklingsprojektets startpunkt i öster och definiera ett stadskvarter som omsluter ett stort parkområde. Byggnaderna är placerade längs med kvarterets gränser för att parken ska ska bli så stor som möjligt. Den nya stadsdelen kommer att innehålla ungdomsbostäder, bostadsrätter, hyresrätter, äldreboenden, samt förespråka en hållbar och miljövänlig livsstil.

skarvet3

”Vårt förslag definierar ett stadskvarter kring ett stort parkrum som formas av befintlig grönska och skog. Bebyggelsen rymmer en rik blandning av boendeformer och verksamheter. Här skapas ett socialt hållbart sammanhang för alla generationer. Kvarteret får en unik urban karaktär som kombineras med en småskalig, varierad arkitektur i trä. Projektet omfattar 190 bostäder, en skola, äldreboende samt lokaler med en total bruttoyta på drygt 20 000 kvm.”

skarvet1

Med hjälp av innovativa lösningar har ytorna kunnat utnyttjas maximalt. Man har bland annat gjort så att taket på byggnaden som inhyser skola och äldreboende fungerar som en skolgård och takträdgård.

GRÄNSER_GOOGLEMAP_4

Skisser:

Fler berättelser
Ny MacBook från Apple är 13,1 mm tjock & väger under 1 kilo

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.