Student lägger fram förslag på central flygplats i Stockholm

Eftersom efterfrågan på flygresor förväntas dubbleras fram till 2030, har studenten Alex Sutton från arkitekturskolan i Bartlett tagit fram ett förslag på en central flygplats i Stockholm.

Alex Sutton skapar central flygplats i Stockholm

Projektet genomfördes av Alex Sutton som ett mastersarbete på arkitekturskolan i Bartlett, under handledning av Johan Berglund från 42 Architects, Josep Mias från Mias Arquitectes och Dean Pike från Al-Jawad Pike Architects.

AlexSutton_PressImage_3

Stockholm valdes ut som försökskanin för projektet, eftersom det är en av de snabbast växande städerna i Europa. Konceptet innefattar upphöjda landningsbanor ovanför vägarna och vattendraget i Frihamnen.

AlexSutton_PressImage_7

Förslaget inkluderar en fullt integrerad flygplats som är sammankopplad med Stockholms infrastruktur. Funktioner som kortare landningsbanor och mikroterminaler gör att flygplatsen kan verka inuti staden på ett mer miljövänligt sätt.

AlexSutton_PressImage_8

Mikroterminalerna blir en slags övergångspunkt mellan staden och flygplatsen, eftersom stora terminaler inte längre är nödvändiga. Viktiga funktioner som incheckning och bagagehantering kan idag skötas med en enkel app, vilket gör att passagerare kan anlända och kliva ombord planet på så kort tid som möjligt.

AlexSutton_PressImage_11

Fler berättelser
Stenport i Verona av Lithos Design

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.