Svärmande beteende i naturen av Thomas Jackson

Fotografen Thomas Jackson har tagit en serie bilder av installationer som uppvisar ett svärmande beteende. Det har tidigare rört sig om termitstackar, flockande fåglar, svärmande gräshoppor och fiskstim.

jackson_cups002 - svärmande beteende
© Thomas Jackson

Dessa bilder föreställer produkter som neonstavar, marshmallows, tallrikar och vardagliga post-it-lappar. Jacksons bilder strävar efter att ta tillvara på den mångfald av skräck och fascination dessa fenomen bildar. Han vill även framhäva samspelet mellan naturliga och onaturliga miljöer, samt jämföra det imaginära mot det verkliga.

jackson_glow002
© Thomas Jackson

Ett annat mål med projektet är att åskådaren ska ha möjlighet att omtolka dessa vardagliga objekt i främmande miljöer och därmed bilda sig en ny uppfattning om dem.

jackson_marshmallows
© Thomas Jackson
jackson_plates003
© Thomas Jackson
jackson_postits002
© Thomas Jackson
jackson_straws002
© Thomas Jackson
jackson_thankyou001
© Thomas Jackson
jackson_yarn002
© Thomas Jackson
Fler berättelser
Röshults BBQ Grill 300 av Broberg & Ridderstråle

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.