Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag av Atrium Ljungberg ritat Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm.

NOD Kista, SSArk - digital innovation i Kista
Bild: Åke E:son Lindman

Tanken med Nod är att föra samman utbildning, forskning, konst och näringsliv under samma tak. Skolor som Stockholms universitet, School of Science and Innovation och Institutionen för data- och systemvetenskap kommer bland annat att undervisa i byggnaden.

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman

”Hur gränssnittet mellan forskning och samhälle kan organiseras rent rumsligt var en stor utmaning i projektet”, säger Ari Leinonen som är VD för Scheiwiller Svensson arkitektkontor.

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman

Nod ligger är placerad i en nybyggd del av Kista, där man har planer på att uppföra 2500 bostäder inom en snar framtid. Detta kommer att innebära rörelse och liv i området, även efter kontorstid.

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman

”Många byggnader i Kista är slutna och hemliga. Vår vision har varit att Nod ska vara en öppen och inbjudande knutpunkt”, säger Olof Philipson som är handläggande arkitekt för projektet.

nod6
Bild: Åke E:son Lindman

Man har samarbetat med Nivå landskapsarkitektur för att åstadkomma en god koppling mellan fastigheten och den omgivande stadsmiljön. Ett exempel på en sådan koppling är den offentliga passagen som dragits rakt genom byggnaden.

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman

På bottenplanet finns det en restaurang och ett gym, samt en central hall för evenemang som är omgiven av mindre samlingssalar.

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman

De övre planen har anpassats till att klara olika sorters behov som varierar med tiden. Den yttre delen av byggnaden har gestaltats som en svävande huskropp, medans den inre delen utgörs av ett kompakt torn.

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman

Entréplanet som har en takhöjd på sju meter, har markerats med stora entréportar och glaspartier mot gatan. Interiören ger en känsla av ett scenrum eller verkstad, med de svartmålade ytskikten och den råa stålplåten.

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman

”Den tredimensionellt artikulerade fasaden bjuder på en sammanhållande lugn variation som skiftar i ljus och skugga.” menar Olof Philipson.

nod5
Bild: Sofia Strandell

Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
Klient: Atrium Ljungberg
År: 2014
Fotografi: Åke E:son Lindman

NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman
NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman
NOD Kista, SSArk
Bild: Åke E:son Lindman
Fler berättelser
Tornhuset från Gluck+ ger utsikt över trädtopparna

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.