Tävlingsförslag på centrala Floda av Fabel Arkitektur

En arkitekttävling om centrala Floda har arrangerats av Lerums kommun i samarbete med Floda Torg Fastighets AB, Kusebackastiftelsen/Garveriet och Sveriges arkitekter. Detta är ett förslag från arkitektfirman Fabel Arkitekter.

centrala floda

Arkitekter: Fabel arkitektur + Sara Wernsten
Team: Sofie Campanello, Catharina Dahl, Sara Wernsten
År: 2012
Plats: Floda, Sverige

centrala floda

Floda är ett litet samhälle utanför Göteborg. Olika bostadsområden ligger separerade ifrån varandra och har få kopplingar till samhällets centrum vars verksamheter har svårt att överleva idag. Samhället vänder sin baksida mot den vackra å som rinner genom centrum. Två starka stråk etableras som binder samman Flodas områden I nord-sydlig samt öst-västlig riktning genom centrum. Alla befintliga hus bevaras och längs stråken förtätas med bostäder och verksamheter. Ett naturstråk etableras längs med ån och på öar. I förlängningen ansluter stråket till ett större strövområde. Strategiskt viktiga aktiviteter så som sport och kultur placeras där stråken möts.

flodafabel5

För att hantera översvämningsproblematiken skapas kanaler i kritiska områden. Dessa tar hand om vattnet vid stora flöden. Närheten till vattnet blir ett signum för det nya Floda som i och med kanalerna kan komma nära vattnet utan att utsättas för översvämningsrisk. Fler kopplingar etableras över vattnet för att skapa ett mer sammanhållet centrum och nya tillägg i centrum placeras med entréer mot vattnet.

flodafabel7

De bostäder som byggs kompletterar det befintliga beståndet av enfamiljshus i storlek men erbjuder samma kvalitéer I form av uteplatser och möjlighet till odling. Odlingen blir ett nytt inslag i central Floda som även får stadsodling I större skala.

flodafabel6

flodafabel8

Perspektivvy

perskeptivvy 2

flodafabel11

Fler berättelser
Mercedes AMG GT 2016 blir ny flockledare

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.