Badhus träddunge
Bild: Johan Fowelin

Teknikbyggnad utformad som träddunge av Marge Arkitekter

När Sundbyberg Stad beställde en teknikbyggnad till ett offentligt utomhusbad av Svenska arkitektbyrån Marge, fick man ett träddunge-liknande hus med en granklädd fasad.

”Teknikbyggnaden är i sitt program en sluten byggnad, vilket medför att fasad och volym blir extra viktig i sin relation till omgivningen. Här blir byggnaden en träddunge, både i material och utförande.”

Marge Arkitekter ritar teknikbyggnad i form av träddunge
Bild: Johan Fowelin

Fasaden är klädd med störar, avbarkad senvuxen gran i varierande höjd. Runt badet finns också ett vågformat trädäck, vilket sveper kring vattnet i två stycken olika nivåer.

Interiört är den utformad som en glänta av björkar med vitkaklade väggar och mörk fog. Ljuset kommer från ett fönster som sitter i byggnadens grönmålade tak.

Sidovy på utomhusbadet och den nya teknikbyggnaden
Bild: Johan Fowelin

Arkitekt: Marge Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Pye Aurell Ehrström
Beställare: Sundbyberg Stad
Brukare: Allmänheten
År: 2014
Area: 256 kvm inklusive bad
Fotografi: Johan Fowelin

Fler berättelser
ONE+ONE: Lampa och bord förenade till enhetlig möbel

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.