Produktserien Alphabet City har tagits fram av designern Daniel Lavonius Jarefeldt och inredningsarkitekten Lukas Toll på Tengbom, för att förbättra lärandemiljön i Svenska skolan. Lanseringen skedde i samband med Input Interiörs mässa i Göteborg, som gick av stapeln 23 mars. Möblerna kommer att produceras ihop med Dalform, EKV, Horreds och Molunden.

alphabetcity - förbättring av lärandemiljön i skolan

Serien utgörs av nya kostnadseffektiva möbler, designade till att uppfylla de krav som framtidens skola ställer på aktivitetsbaserade lärandemiljöer. I projektet har Tengbom noga studerat inredning och miljöer i skolan historiskt sett, samt framtida trender. Man kan därmed konstatera är att skolan har förändrats under en lång period, men att klassrummen och lärandemiljöerna inte hängt med i utvecklingen.

Molly Möller på Tengbom menar på att dagens och framtidens skolor behöver flexiblare lösningar för varierande aktiviter. Skolmatsalen borde kunna utnyttjas av fler personer än bara eleverna på skolan, exempelvis fungera som en restaurang för allmänheten.

alphabet city 3

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.