Tullhusbron i Norrköping av Erik Andersson Arkitekter

Tullhusbron i Norrköping av Erik Andersson Arkitekter binder samman innerstaden med Saltängen. Den nya bron som ska ta fotgängarna och cyklisterna från Strömsholmen till den norra kajen, har funnits med i stadsplaneringen sedan tidigt 50-tal.

Tullshusbron, Norrköping av Erik Andersson Arkitektbyrå
Foto © Åke E-son Lindman

Projektets namn: Tullhusbron
Adress: Saltängsvägen
Arkitekt: Erik Andersson Arkitektbyrå AB
Storlek: 72m. 125 ton
Byggnadsår: 2012 (invigd i november)
Byggnadskostnad: 20 Mkr
Byggherre: Norrköpings kommun
Konstruktör: Ramböll, Tore Lundmark och Christer Carlsson
Entreprenör: Lecor Stålteknik AB
Fotograf: Åke E-son Lindman

Tullshusbron, Norrköping av Erik Andersson Arkitektbyrå
Foto © Åke E-son Lindman

Tullhusbron vann ett 1:a pris i en inbjuden arkitekttävling 2008. Den 71.6 meter långa bron är konstruerad i stål och har en timglasformad kropp. Balkhöjden varierar mellan 1.55 m i anfang och endast 0.84 m i bromitt, vilket ger en slank bro.

Själva brokroppen är målad i silver metallic och transporterades i ett stycke 3 km på Norrköpings gator inför montaget. De teoretiska spännvidderna är 3.9+63.2+3.9 m. Den vilar vid mellanstöd på konventionella lager och brokroppen går in 3.9 meter efter ändstöden på Strömkajen respektive Strömsholmen.

Bron hålls nere med negativa lager under en så kallad ”okbalk” som överför dragkraften via dragstag via dragstag ned i berget. Detta har varit helt avgörande för att klara av den stora slankheten, eftersom inspänningen påverkat mittmomentet och brons dynamiska egenskaper avsevärt.

All belysning sker med LED-lampor integrerade i broräcket och fundamenten. Ett inbyggt varmluftssystem gör det möjligt att värma bron, vilket gör den snöfri på vintern. Tullhusbron blev nyligen nominerad till Stålbyggnadspriset 2013.

Tullhusbron i Norrköping, Erik Andersson 4
Foto © Åke E-son Lindman

Nu planerar staden ett nytt bostadsområde i Saltängen, vilket aktualiserade planerna återigen. 2008 ordnade kommunen en arkitekttävling och byggnationen av den efterlängtade bron började 2012.

Tullhusbron i Norrköping, Erik Andersson 5
Foto © Åke E-son Lindman

Räcken i rostfritt stål.

Tullhusbron i Norrköping, Erik Andersson 6
Foto © Åke E-son Lindman

Detalj av räckesavslutning.

Tullhusbron i Norrköping, Erik Andersson 7
Foto © Åke E-son Lindman

Ett inbyggt varmluftssystem gör det möjligt att värma bron, vilket underlättar snöröjningen på vintern.

Bro Norrköping, Erik Andersson 8
Foto © Åke E-son Lindman

Den 71.6 meter långa bron är konstruerad i stål och har en timglasformad kropp som smalnar av mot mitten både i plan och i sektion.

Bro Norrköping, Erik Andersson 9
Foto © Åke E-son Lindman

Belysningen sker med LED-lampor som är integrerade i broräcket och fundamenten.

Bro Norrköping, Erik Andersson 7
Foto © Åke E-son Lindman

Genom att låta balkhöjden ha sin största höjd vid kajen och minska successivt mot mitten av spannet skapas en symmetrisk situation.

Bro Norrköping, Erik Andersson 1
Foto © Åke E-son Lindman

Gångbanan är draperad med ett lager av akrylat.

Fler berättelser
Kina bygger gigantiskt ringliknande monument

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.