Villa Torsby av Max Holst har svartmålad slamfasad

Arkitekten Max Holst har ritat en villa med svartmålad slamfasad på Värmdö. Villa Torsby ligger i ett växande område där de flesta intilliggande fastigheterna är avstyckade enfamiljshus och fritidshustomter.

Villa Torsby av Max Holst
Bild: Fredric Boukari

Torsby-projektet genomfördes med Strömma Projekt AB som beställare. De har som affärsidé att utveckla fastigheter med bra intresseväckande arkitektur som människor uppskattar att bo i. Utgångspunkten för detta ligger i husens anpassning till kontexten, rumsligheter och materialitet.

torsby2
Bild: Fredric Boukari

Området som ligger ca 2 mil öster om Stockholm är ganska typiskt för Värmdö. Den oförstörda tomten består utav en blandning av orörd natur och en trädgård som anlades av de tidigare ägarna.

torsby3
Bild: Fredric Boukari

Utmaningen för Max Holst var att bygga ett stort familjehus utan att göra alltför stora ingrepp på tomten. Man ville också att huset skulle lyfta fram och förstärka platsens kvalitéer.

torsby4
Bild: Fredric Boukari

Placeringen av huset föll sig naturlig högst uppe på tomtens norra del, då det redan stod ett gammalt fritidshus närmast vägen. Den norra delen av tomten var också bäst lämpad för grundläggning, eftersom det fanns ett ytligt berg att ställa huset på. Tomten sluttar dessutom svagt mot söder, vilket innebär att ett större område framför huset får bra ljusförhållanden.

torsby5
Bild: Fredric Boukari

Den strikta geometrin kom man fram till efter att ha prövat ett mer kompakt, organiskt hus i två våningar och ett utspritt hus i ett plan. Det slutgiltiga huset är en kompromiss mellan de båda förslagen.

torsby6
Bild: Fredric Boukari

Valet av byggmaterial har också påverkat utformningen av huset. Man har använt sig av lättbetong, som klätts med slamfärgsmålad (Falu Rödfärg) lockpanel på den övre delen.

torsby7
Bild: Fredric Boukari

En balkong hängdes längs den södra entréfasaden för att minska lådkänslan och bryta upp volymen. På ovanvåningen fungerar den som en zon mellan ute och inne och gör att man kan röra sig fritt mellan de olika rummen.

torsby8
Bild: Fredric Boukari

Balkongen ger också en överblick över vad som händer framför huset, samtidigt som den skyddar mot dåligt väder ovanför entrén och delar av uteplatsen.

torsby9
Bild: Fredric Boukari

Villa Torsby har en enkel rumslig indelningen med ett entréplan som innehåller rum för att äta, umgås, laga mat och tvätta, inklusive all övrig teknisk utrustning.

torsby12
Bild: Fredric Boukari

På övervåningen finns sovrum, arbetsrum och en plats för barnen att leka. Övervåningen och entréplanet är sammankopplade via ett stort allrum med högt i tak, vid husets ena kortända.

torsby14
Bild: Fredric Boukari

Arkitekt: Max Holst – Arkitekt SAR/MSA
Plats: Värdmö, Stockholm
Beställare: Strömma Projekt AB / Deniz Bulus
Fotografi: Fredric Boukari

torsby13
Bild: Fredric Boukari

Ritningar:

Fler berättelser
Maarten Baas övervakar ombyggnation av ”fult” torg

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.