Fotografen Zacharie Gaudrillot-Roy från Frankrike har arbetat med att klippa ut fasader från stadsmiljöer och integrera dem i öppna urbana landskap.

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-urbana-landskap

Bild: Zacharie Gaudrillot-Roy

Det är byggnader från mindre byar och stora städer som placerats ut vid parkmiljöer, parkeringsplatser och i mer lantliga miljöer. Det är endast den framsidan på fasaden som syns i bilderna.

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-2

Resterande siudor av byggnaderna har tagits bort från bilderna för att åstadkomma en mer effektfull och visuell upplevelse.

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-3

Man får en känsla av ett ödelagt landskap, som Guidrillot-Roy beskriver på följande sätt: ”Bildserien är en vision av en okänd värld som endast skulle kunna finnas i en bild, utan intima platser”

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-4

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-5

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-6

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-7

zacharie-gaudrillot-roy-fasader-8

Inga fler artiklar

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.