Zaha Hadid ritar institut i Kambodja för forskning om folkmord

Zaha Hadid ritar institut för forskning om folkmord i Kambodja

Zaha Hadid Architects har avslöjat designen på nya Sleuk Rith-instutet för forskning om folkmord i staden Phnom Penh, Kambodja.

kambodja insitut

Institutet som beställts av Kambodjas dokumentationscentral (DC-Cam) kommer att bestå av fem stycken sammanvävda trätorn som tillsammans inhyser sydöstra Asiens största arkiv för dokument inom folkmord.

Sleuk Rith-instutet kommer att innehålla ett center, bibliotek, museum, arkiv och utbildningsprogram för forskning inom folkmord. Sleuk Rith-institutet har blivit godkänt och kommer att börja byggas i början av 2015.

zh-institut-cambodia-4

Utformningen av institutet är organiserat i fem träkonstruktioner med separata volymer vid marknivå som går ihop på de övre våningsplanen. Bottenplanet har ett fotavtryck på 80×30 meter medans det översta våningsplanet täcker en yta på 88×38 meter. Byggnaden är designad på ett miljövänligt sätt för att utnyttja det Kambodjanska klimatet. Tornen som varierar mellan tre och åtta våningsplan är även designade att ge skugga till de lägre våningsplanen.

zh-institut-cambodia-3

Arkitekturen är hämtad från antika templet Angkor Wat och från Kambodjas många Ankor Wat-inspirerade byggnader. Byggnaden utgörs av samverkande geometriska former vilka genererar en rad exteriöra och interiöra utrymmen som rinner in i varandra och vägleder besökare genom de olika avdelningarna.

zh-institut-cambodia-2

Till institutet ingår en 68000 kvadrerar stor minnespark med sportfält, vegetabilisk trädgård, fruktträdgård, ängar och ett skogsområde med samtida kambodjanska skulpturer för att hedra minnet av de kvinnor som hjälpte till att återuppbygga landet. Parken sluttar iväg från byggnaden att ge skydd mot säsongsmässiga översvämningar som förekommer i Kambodja.

zh-institut-cambodia-5

Arkitekt: Zaha Hadid Architects
Plats: Phnom Penh, Cambodia
Design: Zaha Hadid, Patrik Schumacher
Klient: Sleuk Rith-institutet

zh-institut-cambodia-6

Byggteknik: Arup
Renderingar: MIR
Illustrationer: Jan-Erik Sletten
Film: Viktor Fretyán
Fotografi: Zaha Hadid Architects

zh-institut-cambodia-7

Fler berättelser
Skogskoja av Bernd Riegger låter besökare uppleva naturen

Prenumerera på DesignWorld

Få de senaste nyheterna inom arkitektur, konst och design helt kostnadsfritt direkt till mailen.